EHL-İ BEYT BESTELERİ

 

Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber de dahil olmak üzere kızı Hz. Fatıma, damadı ve aynı zamanda amcasının oğlu olan Hz. Ali, ve bu iki kişinin evliliğinden doğan ve Hz. Peygamber’in “kurretu’l-ayn”, yani “göz nuru” diye tasvir ettiği Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i de ihtiva eden beş kişidir.Hz Muhammed :‘Ben size iki mühim emaneti miras bırakıyorum.Birincisi Kuran-ı Kerim, ikincisi Ehlibeytimdir.Beni Allah’a olan muhabbetinizle,ehlibeytimi de bana olan muhabbetle sevin demiştir’.Sedat Anar,bu albüm çalışmasında ehl-i beyt’e duyduğu muhabbetle besteler yapmıştır.Anar’ın albümü, biri enstrümantel,diğeri sözlü eserler olmak üzere iki cd’den oluşmaktadır.Sözlü eserler(cd-1),Osman Kemali Baba,Mehmed Şemseddin El-Mısri,Ahmed Yesevi,Seza-i Gülşeni,Fasih Ahmed Dede,Niyazi-i Mısri,Neyzen Tevfik,Üsküdar’lı Muhammed Nasuhi Efendi,Mehmet Hilmi Dede,Elmalı’lı Ümmi Sinan, gibi büyük mutasavvıfların Ehl-i Beyt için yazmış oldukları şiirlerin bestelerinden oluşmaktadır.Enstrümantel eserlerden oluşan cd-2 ise; Ehl-i Beyt’e, (Hz. Peygamber,Hz. Fatıma, Hz. Ali, ve Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin) ve tarihin kara lekesi olan Kerbela vakası için ağıt formatında yapılmış bestelerden oluşmaktadır.Albümde yer alan sanatçılar ise şöyledir:
Sedat Anar :Santur,zarp(tombak),tenbur,kopuz,Bağlama,erbane(def),vokal,bendir
Volkan Yılmaz :Ney
Sercan Peşan :Ney
Hasan Kiriş :Yaylı tanbur,mızrraplı tanbur
Uğur Önür :Rebab
Sonat Dinçbaş :Gazelhan
Selahattin Anar :Zarp(tombak),erbane
Volkan Gümüşlü :Viyola
Canberk Ulaş :Duduk
Cansun Küçüktürk :Akustik gitar,bas gitar,elektro gitar
Tuncay Korkmaz :Mızıka